Dárky

Dětský domov Tachov

Dětský domov Tachov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče.

webové stránky: https://www.ddtachov.cz/

Dětské centrum Plzeň

Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích, ke kterému patří dětské centrum Partizánská, je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímá děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým, které vyžadují ústavní péči.

Dětský domov Trnová

Dětský domov Trnová se nachází na severním Plzeňsku v malé obci Trnová. Specializuje se na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Převážně jde o děti z větších sourozeneckých skupin, kterým tímto DD Trnová umožňuje vyrůstat společně se svými sourozenci, aniž by došlo k přetrhání sourozeneckých vazeb.

webové stránky: https://www.ddomovtrnova.eu/

Dětský domov Staňkov

DD Staňkov s rodinnými buňkami ve Stodu a Klenčí pod Čerchovem pečuje o děti po všech stránkách jako v rodině. V zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou, než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo je pro nalezeno jiné řešení.

webové stránky: https://www.ddstankov.cz