Vánoční strom splněných přání

Tradiční charitativní sbírka

Pomozte i vy splnit přání dětem z dětských domovů a naplňte jejich srdce radostí!

26. 11. - 18. 12. 2022

NC Borská pole

Zobrazit seznam přání

Dětské domovy

Dětský domov Staňkov

DD Staňkov s rodinnými buňkami ve Stodu a Klenčí pod Čerchovem pečuje o děti po všech stránkách jako v rodině. V zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou, než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo je pro nalezeno jiné řešení.

webové stránky: www.ddstankov.cz

Dětský domov Trnová

Dětský domov Trnová se nachází na severním Plzeňsku v malé obci Trnová. Specializuje se na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Převážně jde o děti z větších sourozeneckých skupin, kterým tímto DD Trnová umožňuje vyrůstat společně se svými sourozenci, aniž by došlo k přetrhání sourozeneckých vazeb.

webové stránky: www.ddomovtrnova.eu

Dětské centrum Plzeň

Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích, ke kterému patří dětské centrum Partizánská, je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímá děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým, které vyžadují ústavní péči.

webové stránky: www.detskecentrumplzen.cz

Do konce letošní sbírky zbývá: