Vánoční strom splněných přání

Tradiční charitativní sbírka

Pomozte i vy splnit přání dětem z dětských domovů a naplňte jejich srdce radostí!

24. 11. - 16. 12. 2018

NC Borská pole

Zobrazit seznam přání

Dětské domovy

Dětský domov Nepomuk

DD Nepomuk s rodinnými buňkami v Oselcích a Blovicích pečuje o děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let. Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

webové stránky: www.ddnepomuk.cz

Dětský domov Staňkov

DD Staňkov s rodinnými buňkami ve Stodu a Klenčí pod Čerchovem pečuje o děti po všech stránkách jako v rodině. V zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou, než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo je pro nalezeno jiné řešení.

webové stránky: www.ddstankov.cz

Dětský domov Trnová

Dětský domov Trnová se nachází na severním Plzeňsku v malé obci Trnová. Specializuje se na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Převážně jde o děti z větších sourozeneckých skupin, kterým tímto DD Trnová umožňuje vyrůstat společně se svými sourozenci, aniž by došlo k přetrhání sourozeneckých vazeb.

webové stránky: www.ddomovtrnova.eu

Děkujeme všem Ježíškům!